ευθηλής


ευθηλής
εὐθηλής, -ές (Α)
βλ. ευθαλής (II).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐθηλῆ — εὐθηλής neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) εὐθηλής masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) εὐθηλής masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλῆ — εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) εὐθαλής blooming masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) εὐθαλής blooming masc/fem acc sg (attic epic doric) εὐθᾱλῆ , εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) εὐθᾱλῆ …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλέστερον — εὐθαλής blooming adverbial comp εὐθαλής blooming masc acc comp sg εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc comp sg εὐθᾱλέστερον , εὐθαλής blooming adverbial comp εὐθᾱλέστερον , εὐθαλής blooming masc acc comp sg εὐθᾱλέστερον , εὐθαλής blooming neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ευθαλής — (I) ές (ΑΜ εὐθαλής, ές) αυτός που έχει πλούσια βλάστηση, ανάπτυξη, ο θαλερός (α. «τοῑς εὐθαλέσι τῶν δένδρων», Πλούτ. β. «εβλάστησεν η κόρη... και ευθαλής», Διγ. Ακρ.) αρχ. το ουδ. ως ουσ. τὸ εὐθαλές η θαλερότητα («τὸ εὐθαλὲς τῆς ψυχῆς», Φίλ.).… …   Dictionary of Greek

  • εὐθαλεστάτων — εὐθαλής blooming fem gen superl pl εὐθαλής blooming masc/neut gen superl pl εὐθᾱλεστάτων , εὐθαλής blooming fem gen superl pl εὐθᾱλεστάτων , εὐθαλής blooming masc/neut gen superl pl εὐθᾱλεστάτων , εὐθηλής fem gen superl pl (doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλεστέρας — εὐθαλεστέρᾱς , εὐθαλής blooming fem acc comp pl εὐθαλεστέρᾱς , εὐθαλής blooming fem gen comp sg (attic doric aeolic) εὐθᾱλεστέρᾱς , εὐθαλής blooming fem acc comp pl εὐθᾱλεστέρᾱς , εὐθαλής blooming fem gen comp sg (attic doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλεῖ — εὐθαλέω bloom pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) εὐθαλέω bloom pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) εὐθαλής blooming masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) εὐθαλής blooming masc/fem/neut dat sg εὐθᾱλεῖ , εὐθαλής blooming… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλεῖς — εὐθαλέω bloom pres ind act 2nd sg (attic epic doric ionic) εὐθαλής blooming masc/fem acc pl εὐθαλής blooming masc/fem nom/voc pl (attic epic) εὐθᾱλεῖς , εὐθαλής blooming masc/fem acc pl εὐθᾱλεῖς , εὐθαλής blooming masc/fem nom/voc pl (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλέα — εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc pl (epic ionic) εὐθαλής blooming masc/fem acc sg (epic ionic) εὐθᾱλέα , εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc pl (epic ionic) εὐθᾱλέα , εὐθαλής blooming masc/fem acc sg (epic ionic) εὐθᾱλέα , εὐθηλής neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐθαλές — εὐθαλής blooming masc/fem voc sg εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc sg εὐθᾱλές , εὐθαλής blooming masc/fem voc sg εὐθᾱλές , εὐθαλής blooming neut nom/voc/acc sg εὐθᾱλές , εὐθηλής masc/fem voc sg (doric) εὐθᾱλές , εὐθηλής neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.